دکتر سید مهدی فرشادان

نامه ها

نامه ها

نامه ها

استخر سرپوشیده دیواندره در دهه فجر امسال افتتاح می شود.

وزیر ورزش و جوانان به مدیرکل کوردستان دستور داد استخر سرپوشیده دیواندره در دهه فجر امسال افتتاح شود.

۳۰ / ۱۰ / ۱۳۹۷