دکتر سید مهدی فرشادان

گزارش تصویری/ دیدار فرشادان با سفیر اسلواکی در تهران

گزارش تصویری/ دیدار فرشادان با سفیر اسلواکی در تهران