دکتر سید مهدی فرشادان

تصاویر برگزیده

تصاویر برگزیده

همه رسانه ها   

آلبوم ها

 • گزارش تصویری/ دیدار فرشادان با سفیر اسلواکی در تهران
  گزارش تصویری/ دیدار فرشادان با سفیر اسلواکی در تهران
 • دیدار مهدی فرشادان با نایب رئیس مجلس جمهوری چک
  دیدار مهدی فرشادان با نایب رئیس مجلس جمهوری چک
 • دیدار مهدی فرشادان با سفیر جمهوری چک
  دیدار مهدی فرشادان با سفیر جمهوری چک
 • دیدار مهدی فرشادان با سفیر لهستان
  دیدار مهدی فرشادان با سفیر لهستان
 • نشست مشترک هیأت روابط پارلمانی ایران با اروپا با رئیس مجلس بلژیک
  نشست مشترک هیأت روابط پارلمانی ایران با اروپا با رئیس مجلس بلژیک

بازگشت